Çalışanda amaç duygusu kazanca katkı sağlıyor!

Great Place to Work® Enstitüsü, çalışan geri bildirim anketi verilerini araştırdı ve iş yerinde insanlara NET amaç duygusu verildiğinde, kazanca pozitif etki ettiği görüldü.

Great Place to Work® Enstitüsü, çalışan geri bildirim anketi verilerini araştırdı ve iş yerinde insanlara NET amaç duygusu verildiğinde, kazanca pozitif etki ettiği görüldü.

Global ölçekte 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle organizasyonlara pozitif etki eden unsurları ortaya koyan Great Place to Work® Enstitüsü’nün son araştırması, iş yerlerinde çalışanın bir amaç uğruna çalışıyor olduğu duygusuna sahip olmasının önemli olduğunu ortaya koydu. Ancak kazanca pozitif katkı sağlaması için amacın “NET” bir şekilde ortaya konması önemli.

Son dönemde en çok kullanılan ifadelerin başında “önce amaç, sonra kazanç” geliyor. Bugün, ister ürün satın alan tüketiciler olsun isterse çalışanlar ve iş arayanlar, pek çok organizasyon bunu ortak slogan haline getirdi. Özellikle pandemi başından bu yana daha görünür hale gelen uzun süren belirsizlik, endişe, korku ve yalnızlık gibi gerçekler, amaç ve organizasyon kültürü konseptlerini daha ön plana çıkardı. İnsanlar, kişisel değerlerini yansıtan organizasyonların ürünlerini satın almak veya bu şirketlerde çalışmak istiyor. Markalar da, açık bir şekilde bu duruma yanıt veriyor.

Kurumsal amaç duygusu oluşturma çabasının geri dönüşü neye bağlı?
Great Place to Work®, organizasyonların bir amaç uğrunda çalışma hissi yaratmak için harcadıkları tüm kaynakların gerçekten de daha iyi iş sonuçları sağlayıp sağlamadığını görmek üzere Harvard Business School (HBS) ile birlikte derinlemesine bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada, yalnızca organizasyonun yaratmayı hedeflediği amaç duygusunun türüne (çevresel, sosyal, adalet vb.) değil, hedefin insanlarda karşılık bulup bulmadığına da bakıldı.

Veriler, amaç duygusu trendine uyanlar için şaşırtıcı olabilecek sonuçlar ortaya koydu:

İş yerinde bir amaç duygusunun olmasının, organizasyonun finansal performansı konusuyla tek başına ilişkili olmadığı görüldü. Finansal performansla ilişkili olan ve amacın potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarı olan asıl faktör “NETLİK”.

Daha iyi iş performansı ortaya koyanlar, yalnızca güçlü bir amaç duygusunun bulunduğu değil, aynı zamanda NET bir amaca dayalı olan organizasyonlardı. Hatta araştırma, insanların iş yerine ilişkin bir amaç duygusuna sahip olduğu ve liderlerinin NET bir yönelimi ve NET beklentileri olduğuna inandıkları organizasyonların, borsada daha iyi performans gösterdiğini ve piyasadan yüzde 6.9 daha yüksek getiri elde ettiğini ortaya koydu.

İşteki amaç duygusunu önemli hale getirmek
Önce amaç sonra kazanç söyleminden hareketle amaç önemlidir. İnsanlar, bir şekilde fark yarattıklarına inanmak istiyorlar. Organizasyonun amacına inandıkları zaman, katkı sağlamaya daha fazla istekli oluyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Burada elbette organizasyon içerisindeki orta düzey yöneticilerin bu konuda net olmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü araştırma, bu konuda üst düzey yöneticilerin değil, orta kademe yöneticilerin ve uzmanların daha fazla rol oynadığını ortaya koydu. Nihayetinde de bu iki grubun bir amaca sahip olma ve net bir amaca hizmet etme duygusu olduğunda, organizasyonların finansal performansının daha da yükseldiği görülüyor.

Özetle, bir “organizasyonun amacının” dikkatli bir şekilde uygulamaya konulması gerekiyor. İnsanların bu amacı tamamen benimsemeleri ve bu amaç bakımından aynı düşüncede olmaları önemli. Aksi takdirde yaratılan amaç duygusu, finansal sonuçları etkilemeyecek ve hiçbir önemi olmayan sözlerle zaman kaybına neden olacaktır.

Great Place to Work®, iş yerlerindeki amaç duygusunu ölçebiliyor
Tüm ölçekteki şirketlere 30 yıldan fazla süredir 5 kıtada 60’tan fazla ülkede mükemmel iş yeri olmaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place To Work® Enstitüsü, iş arkadaşlarınızın organizasyonunuzda net bir vizyona ve amaç duygusuna sahip olup olmadığını ölçebiliyor. Çalışan odaklı Trust Index™ anketi ve kurum kültürü analizine dayanan Culture Audit™ analiz metodolojisiyle kurumların performans değerlerini tespit ediyor. Her yıl dünyanın dört bir yanında aynı kriterler dahilinde 7 binden fazla şirket ve 100 milyonun üzerinde çalışanla gerçekleştirilen anketlerle global çapta kıyaslanabilir sonuçlar elde ediliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Great Place To Work® sertifikası elde ediliyor.

Great Place to Work® Hakkında
Great Place to Work® işyeri kültürü konusunda global otorite konumundadır. 1992’den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan anketinden elde ettiği engin bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren şeyin ne olduğunu ortaya koymuştur: Güven. Great Place to Work® kuruluşlara kültürlerini ölçme ve tüm çalışanları için yüksek güvene dayalı iş deneyimi oluşturarak daha iyi iş sonuçları elde etme konularında destek olur. Emsalsiz kıyas verilerinden faydalanarak Great Place to Work® Certified™ listesi ve Fortune dergisinde yıllık olarak yayınlanan 100 Best Companies to Work For® ve World’s Best Workplaces™ listeleri de dahil olmak üzere ABD ve 60’tan fazla ülkedeki Best Workplaces™ listelerinde yer alacak şirketler belirlenir. Tüm faaliyetlerini, tüm kuruluşlara A Great Place to Work For All™ sertifikasyonuna hak kazanmaları için yardımcı olarak daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna uygun olarak gerçekleştirir.