İleri yaş turizmi TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nde yapılan toplantıda farklı yönleriyle ele alındı

TÜSİAD 20 Ekim’de Ankara Temsilciliği’nde, “İleri Yaş Turizmi Odağıyla Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Fırsatlar” başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi. Etkinlikte, ileri yaş turizmi konusu “Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Hedefler: Yaşlı Bakım Turizmi” raporunun bulguları ve bu süreçte yaşanan güncel gelişmeler çerçevesinde tartışıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak…

TÜSİAD 20 Ekim’de Ankara Temsilciliği’nde, "İleri Yaş Turizmi Odağıyla Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Fırsatlar” başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi. Etkinlikte, ileri yaş turizmi konusu “Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Hedefler: Yaşlı Bakım Turizmi” raporunun bulguları ve bu süreçte yaşanan güncel gelişmeler çerçevesinde tartışıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Elvan Ünlütürk yaptı. Ünlütürk konuşmasında, sağlık hizmeti ihracatının desteklenmesi ve artırılmasının ülkemizin yükselmekte olan hizmet ihracatı hedeflerine ulaşması için önemli olduğuna değindi. Sağlık turizmi ve hizmet ihracatının kesişim noktaları olarak, ileri yaş turizmini farklı boyutlarıyla ele almanın, ülkemizin bu alandaki fırsatları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından, “Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Hedefler: Yaşlı Bakım Turizmi” raporunu hazırlayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Güldem Ökem ve TÜSİAD Sağlıkta Finansal Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Çelik rapor bulgularını katılımcılarla paylaştı. Rapor konuya yönelik ilgili paydaşları bir araya getirecek bir yol haritası sunuyor.

Etkinlik kapsamında, moderatörlüğünü TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Emre Eczacıbaşı’nın yaptığı panelde ise ileri yaş turizmi kapsamında sağlık, turizm ve sosyal sektörlerde sahip olduğumuz avantajlar değerlendirildi.

Panelin konuşmacıları Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Direktörü Dr. Oktay Atay, Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi İdris Sarıaydın oldu.

“Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Hedefler: Yaşlı Bakım Turizmi” raporunu linkten indirebilirsiniz.