İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde başlatılan, iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesinde ölçülebilir çıktılara ulaşmasını hedefleyen İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde başlatılan, iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesinde ölçülebilir çıktılara ulaşmasını hedefleyen İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.
Türkiye’nin ilk ve tek plastik girişimi olan İPG, ülkemizde plastik kirliliğinin azaltılması hedefiyle iş dünyası başta olmak üzere yerel yönetimler, kamu kurumları, yatırımcılar, STK’lar, akademi ve vatandaşlardan oluşan plastik değer zincirinin çoklu paydaşlarını bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.
Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve TÜSİAD iş birliği ile hayata geçirilen İPG’de bugüne kadar imzacı 42 şirket, 2023 yılına kadar somut plastik azaltım ve kullanım önleme taahhütlerini verdi. 2021 yılında 33 şirketin verdiği plastik taahhütlerindeki ilerlemeleri, 2022 yılında ilk kez taahhüt veren 9 şirketin verdiği taahhütleri ve aynı zamanda şirketlerden uygulama örneklerine yer verilen ilerleme raporu, çevrimiçi lansman ile kamuoyu ile paylaşıldı.
Lansman açılış paneli Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın katılımları ile gerçekleşti.
İPG’nin özel sektörde önemli bir dönüşümü tetiklediğini dile getiren Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü “İPG birçok girişimden farklı olarak, hedef ve veri bazlı bir yaklaşım benimseyerek şirketleri sadece taahhüt vermeye değil, bu taahhütlerinde ilerleme kaydetmeye de teşvik ediyor. Süreçte şirketlerin bireysel ilerlemelerini ve girişime dâhil olan tüm şirketlerin toplu etkisini ölçme fırsatı buluyoruz. Girişimi hayata geçirirken bir hedefimiz de bu konuda çalışan tüm paydaşları bir araya getirmek ve kapsayıcı istişare süreçlerini teşvik etmekti. Geçtiğimiz dönemde sağladığımız temaslarla bu anlamda da ilerleme kaydettik” dedi.

Raporda imzacı şirketlerin verdikleri taahhütlerde ilerleme kaydetmesinin sevindirici olmakla birlikte yeterli olmadığının altını çizen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin “İPG çatısı altında plastik kirliliğiyle mücadelemizde bizimle olan tüm katılımcı şirketlere kararlılıkları ve azimleri için sonsuz teşekkür ederim. İlerlemeler büyük ölçüde tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin azaltımı alanında sağlandı, ancak plastik kirliliği meselesine yönelik atılan bu adımların ivmelenmesini bekliyoruz. İPG üyesi şirketlerimizin gerçekleştirdiği taahhüt miktarıyla yaklaşık 40 bin ailenin plastik tüketimine denk bir miktarı ortadan kaldırıyoruz. 2023 yılı sonunda hedeflediğimiz taahhütlerin gerçekleşmesi ile bu sayı 100 bin ailenin plastik tüketimine denk gelecek.
SKD Türkiye olarak biz ülkemizde plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomiye geçişte iş dünyasına yol gösterici olmaya ve rehberlik etmeye devam edeceğiz. Burada somut adımlar ve ölçülebilir çıktılar bizim için esas olacak. Plastik kirliliğiyle mücadelede döngüsel ekonomiye geçiş için gerekli değişimin politikalarla desteklenmesi ve iyi uygulamaların teşvik edilmesi bu mücadelemizi güçlendirecektir” dedi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında plastik kirliliğiyle mücadeleyi değerlendiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan “Plastik kirliliği ile mücadelede iş birliğinin ve sinerjinin etkili sonuçlara ulaşmada çok önemli olduğuna inanıyorum. İPG, pandeminin zorlu koşullarının gölgesinde güçlü bir örnek oldu. Paydaşlık yapan tüm şirketler kıymetli bir misyon üstlendi. Kamunun paydaşlığı da iş dünyası için son derece cesaret verici bir unsur ve İPG’nin önümüzdeki dönemi için kıymetli bir itici güç olacaktır” açıklamasında bulundu.
Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut “Plastik kirliliğiyle mücadelede sürdürülebilir alternatiflerin teşvik edilmesi ile ihtiyaç olmayanların kaldırılması, ihtiyaç olanlar için geri dönüşüme uygun içeriğin artırılması ve malzemelerin daha uzun süre kullanımının sağlanması önem arz ediyor. İPG raporunda bu katkıyı net bir şekilde görüyoruz. İçsel bir motivasyonla ortaya konan İş Dünyası Plastik Girişimi’yle atılan bu somut adımlardan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Raporda ön plana çıkan bulgular şu şekilde:
1. İPG imzacıları, plastikler için döngüsel bir ekonomiye geçişi hedefleyerek 2023 yılına kadar ortak bir vizyon çerçevesinde verilen plastik azaltımı ve kullanımını önleme taahhütlerinde ilerleme kaydediyor.
2. İlerlemeler büyük ölçüde tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin azaltımı alanında sağlandı, ancak plastik kirliliği meselesine yönelik atılan bu adımların ivmelenmesi bekleniyor.
3. Plastikler için döngüsel bir ekonomiye geçişin hızlandırılması hayati önem taşıyor.
4. Sektörel asgari gereklilikleri sağlamak için 33 şirket plastik azaltımı ve kullanımını önlemek adına 2023 yılına kadar verdikleri taahhütlerde birinci yıl için toplamda %41,1 oranında ilerleme kaydederek 17.676 ton azaltım sağladı.
5. Üretim alanında taahhüt veren şirketler 16.338 ton (%92,4), üretim dışı alanda taahhüt veren şirketler 4 ton (%0,02), hem üretim hem de üretim dışı alanda taahhüt veren şirketler ise1.334 tonluk (%7,4) ilerleme raporladı.
6. Raporda şirketlerin taahhütlerindeki ilerlemeler; azaltım, yeniden kullanım, geri dönüşüm ile geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanımı olmak üzere 4 başlıkta değerlendiriliyor ve bu başlıklarda uygulama örneklerine detaylı olarak yer veriliyor.
Plastik kirliliği ile mücadelede döngüsel ekonomiye geçiş için yapılması gerekenlere de değinen raporun tamamını incelemek için lütfen tıklayınız
İPG Hakkında:
İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini teşvik etmek; mevcut çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir araya getirmek; farkındalığı ve iş birliğini artırmak; savunuculuk yapmak ve iletişimi desteklemek amacıyla Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliği ile oluşturuldu. Girişim, plastik ile ilgili taahhütlerini açıklayacak 26 şirketin katılımıyla 20 Kasım 2019 tarihinde çalışmalarına başladı.
Şu ana kadar 51 şirket Girişime dâhil olarak plastik kirliliğini azaltmaya yönelik taahhütlerini açıklayacağını beyan etti. SKD Türkiye’nin hazırlamış olduğumuz Plastik Taahhütleri Rehberi’nden faydalanarak geliştirilen dijital platform İPGTool aracılığı ile imzacı 42 şirket 2023 yılına kadar 44.400 ton plastik azaltacaklarına dair taahhüt verdiler. Girişimde yer alan şirketlerin plastik taahhütleri düzenli olarak gözden geçirilerek, kaydedilen ilerleme kamuoyu ile paylaşılıyor.

Global Compact Türkiye Hakkında
UN Global Compact, ilkelerini ve etkileşim platformlarını yerel ölçekte tanıtmak, geliştirmek ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 69 ülkede Yerel Ağları üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel Ağlar, UN Global Compact’in küresel ölçekte yaratılan gündemini ulusal, kültürel ve dilsel farklılıkların olduğu coğrafyalara taşıyarak yerel uygulamalarla yaygınlaştırmaktadır.
UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve iş birliği platformu sunmaktadır. Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görmektedir.
2002 yılından bu yana Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik gündemini belirlemede öncü rol oynayan Global Compact Türkiye, 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform olarak kurulmuştur. Global Compact Türkiye’nin sekretaryası TÜSİAD tarafından yürütülmektedir.
Global Compact Türkiye, 325 şirket üyesiyle Doğu Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi’nde 1., Avrupa’da 8. sıradadır.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Hakkında
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşır. SKD Türkiye Türkiye’nin GSYH’nin %21’ini temsil eden ve 865 bin kişiye istihdam sağlayan 26 farklı sektörden 110 üye şirketi ile iş dünyasının yeşil dönüşüm yolculuğuna öncülük ve rehberlik etmektedir.
TÜSİAD Hakkında
1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.
Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington D.C., Berlin, Londra, Paris’te uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır. TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.
TÜSİAD, tüm çalışmalarını, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlık görevlerini yürüttüğü 9 Yuvarlak Masa ve yuvarlak masaların bünyesinde yer alan çalışma grupları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar Genel Sekreterlik, Temsilcilikler ve TÜSİAD Üniversite Forumları’nın destek ve katkısı ile sürdürülmektedir.