Şişecam’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımını Anlatan CareforNext Mikro Web Sitesi Yayında

Sürdürülebilirliği, tüm operasyonlarının odak noktası ve iş modelinin temel unsuru haline getiren Şişecam, bu alandaki çalışmalarını özel olarak hazırladığı mikro web sitesi üzerinden paylaşacak. Şişecam, yeni mikro web sitesi https://sustainability.sisecam.com/tr ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ‘CareforNext’ yaklaşımını daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirliği, tüm operasyonlarının odak noktası ve iş modelinin temel unsuru haline getiren Şişecam, bu alandaki çalışmalarını özel olarak hazırladığı mikro web sitesi üzerinden paylaşacak. Şişecam, yeni mikro web sitesi https://sustainability.sisecam.com/tr ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ‘CareforNext’ yaklaşımını daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyor.

17.09.2022 – Dünyada camın tüm alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olan Şişecam, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ‘CareforNext’i, ‘Gezegeni Koruyan’, ‘Toplumu Güçlendiren’ ve ‘Yaşamı Dönüştüren’ odakları doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyor. Bu amaçla CareforNext mikro web sitesini hayata geçiren Şişecam, sürdürülebilirlik alanındaki tüm faaliyetlerini şeffaf bir şekilde paydaşlarına aktarmayı hedefliyor.

Şişecam’ın, tüm paydaşlarıyla etkileşimde bulunmak ve sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamak üzere tasarladığı https://sustainability.sisecam.com/tr adresli sitede, CareforNext yaklaşımının detayları, Şişecam’ın sürdürülebilirlik odağıyla üretilen geri dönüşümlü, ileri teknolojili ürünleriyle ilgili bilgiler, bu ürünlerin tanıtım videoları, şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve bu alandaki haber-duyuru ve etkinlikler yer alıyor.

Şişecam, sitenin “A’dan Z’ye Sürdürülebilirlik” bölümünde yatırımcılarıyla olan sürdürülebilirlik ilişkisini anlatarak bu konudaki politikalarını ve dokümanlarını paylaşıyor. Şişecam, kendi sürdürülebilirlik raporlarının yanı sıra, farklı faaliyet alanlarında hizmet veren markalarının raporlarını da bu site aracılığıyla paydaşlarına sunmayı planlıyor. GRI metodolojisine dayalı belirlemiş olduğu öncelikli hedefler doğrultusunda her yıl gelişimini gözlemleyen ve şeffaf bir biçimde raporlayan Şişecam, CareforNext mikro web sitesiyle sürdürülebilirlik konusunu nasıl ele aldığını paydaşlarına aktarmayı hedefliyor.

2021 yılında, sürdürülebilirlik öncelikleri olan “gezegeni korumak”, “toplumu güçlendirmek” ve “yaşamı dönüştürmek” için üstlenmeyi taahhüt ettiği sorumlulukların yol haritası niteliğinde olan 2030 CareforNext stratejisini duyuran Şişecam, farklı alanlarda daha iyi bir dünya hedefiyle ortaya koyduğu bu vizyonu, hammadde tedarikinden üretime, satıştan müşterilerine, değer zincirinde yer alan tüm paydaşlarını ve süreçlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şişecam, sürdürülebilirlik yaklaşımını, dünyada konulan üretim standartlarına uyum sağlamak adına yerine getirmesi gereken bir zorunluluk değil, önemli bir sorumluluk olarak ele alıyor ve “Sürdürülebilir Gelecek” kavramını en büyük önceliği olarak görüyor.

Şişecam Hakkında

1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Türk cam sektörünü kurmak amacıyla temelleri atılan Şişecam, cam ve kimyasallar alanında güçlü bir küresel oyuncudur. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan Şişecam, cam ev eşyası alanında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcam alanlarında ise en büyük beş global üretici arasında yer almaktadır. Şişecam, dünyanın en büyük üç soda külü üreticisi arasında olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.
Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında öncü bir rol üstlenen Şişecam, üretim faaliyetlerini Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de yürütmektedir.
Yetkin insan kaynağı ve akıllı teknolojilerle ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefine güçlü adımlarla ilerleyen Şişecam, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak dijital altyapısını ve kültürünü dönüştürmeye kesintisiz devam etmektedir. 86 yıllık deneyim, 24 Bin çalışan, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satış ağına sahip Şişecam, “Küresel Mükemmellik” stratejisi doğrultusunda ve tüm ekosisteminin gelişimini destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım ile büyüme yolculuğunu sürdürmektedir. Şişecam, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu ve entegre olarak hayata geçirdiği CareforNext stratejisi ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk almakta, tüm deneyim ve yetkinliklerini her alanda sürdürülebilir gelişim için kullanmaktadır.
www.sisecam.com.tr